ČESTA PITANJA

Ovde možete pronaći odgovore na pitanja koja često postavljaju Premium Gold SRB kupci.
Šta je zlato?

Zlato je hemijski element koji u periodnom sastavu elemenata nosi simbol Au, dolazi od latinskog naziva za zlato – Aurum. Njegova temperatura topljenja je 1.064 Celzija stepena i vrelišta 2.856 Celzijusa. Ima nekoliko svojstava koji su tokom godina za čovečanstvo postali korisni. Zlato ima izuzetno dobru provodnost. Osim toga, otporno je na uticaje sa vodom ili kiseonikom.

Koliko iskopanog zlata trenutno postoji u svetu?

Procenjuje se da trenutno u svetu od početka civilizacije do danas postoji oko 170.000 tona zlata, od toga oko dve trećine od 1950-ih. Ta količina odgovara otprilike jednoj jedinoj zlatnoj kocki koja ima krajeve dužine otprilike 19 metara. Takva kocka bi lako našla mesto pod arkadama Eiffelovog tornja u Parizu.

Koliko je još preostalo zlata na Zemlji?

Vodeće naučne institucije u Sjedinjenim Američkim Državama objavile su u januaru 2011. godine da u svetskim rezervama ima 51.000 tona zlata.

U koju svrhu se koristi zlato?

29% iskopanog zlata se koristi kao investiciono zlato u obliku kovanica i poluga, 59% se koristi u izradi nakita, 12% u industriji.

Gde se nalaze najveće zlatne rezerve?

SAD ima najveću pojedinačnu zalihu zlata na svetu tešku 8.100 tona, sledi Nemačka sa 3.400 tona i MMF (Međunarodni monetarni fond) sa 2.800 tona. Do prošle godine su centralne banke bile neto prodavači, od prošle godine su ponovo neto kupci zlata. Najviše zlata kupuju zemlje u razvoju.

Gde je najveća proizvodnja zlata u svetu?

Zlato je rasprostranjeno u celom svetu, ali gotovo trećina zlata proizvodi se u samo tri zemlje. Na vrhu je Kina sa 13,1%, pa slede SAD i Australija sa 9,1%.

Kolika je godišnja proizvodnja zlata?

U poslednjih nekoliko godina, iskopano je oko 2.500 tona godišnje.

Gde je najveće svetsko tržište zlata?

Istraživanje koje je sprovelo svetsko veće za zlato (World Gold Council) pokazuje da je Indija sa 1.059 tona daleko najveće tržište fizičkog zlata (kovanica, poluga, nakit). Odmah posle je Kina sa 770 tona. Poređenja radi, SAD odstupa sa 213 tona i Nemačka sa 154 tona.

Koju vrstu zlata nudi Premium Gold SRB D.O.O ?

Premium Gold SRB D.O.O. nudi isključivo investiciono zlato u obliku poluga finoće 999,9/1000 u težini od 0,1 grama do 1 kilograma. Na raspolaganju Vam stoje tri opcije:

1. Klasična online kupovina investicionog zlata iz „Zlatnog Dućana“ sa isporukom.
2. Klasična online kupnovina investicionog zlata u tarifi „Zlatna Zaštita“ sa isporukom
3. Klasična kupovina investicionog zlata u tarifi „Zlatna Štednja“ putem ugovora i sa skladištenjem.

Koja je opcija i asortiman proizvoda za mene najbolji?

Prilikom odabira proizvoda na prvom mestu od važnosti je diversifikacija imovine. Naša je preporuka zaštita u investicionom zlatu do 30%. U ponudi vam stoje na raspolaganju tri opcije:

1. Kupovina iz Zlatnog Dućana namenjena je svim uzrastima, za stare i mlade i za sve one koji žele zaštiti svoju imovinu. Kupujete zlatne poluge za poklon npr. kršenje, rođendan, svadbu ili štitite vašu imovinu od valutnih rizika i investirate do 30% u različitim apoenima od manjih do većih. Preuzimanje sledi nakon uplate.
2. Kupovina iz tarife Zlatna Zaštita je takođe namenjena svim uzrastima, za stare i mlade. U ovoj tarifi možete kupiti jednoročno od 25 grama pa na više zlatne poluge po našoj preporuci sa dodatnim popustom do 5%. Npr. kupujete zlato kao investiciju za vaše dete i čuvate ga do 18.te godine sa namenom za ispunjenje njegovih želja, vozačku, auto, fakultet. Ili kupujete investiciono zlato u određenom periodu, naša preporuka najmanje 5 godina i ostvarujete vlastite ciljeve, putovanje, nekretninu ili dodatnu penziju. Preuzimanje sledi nakon uplate.
3. Kupovina iz tarife Zlatna štednja je takođe namenjena svim uzrastima, za stare i mlade. Ovde kupujete zlatne poluge za isti iznos postepeno ili po našoj preporuci mesečno kako bi ste kompletirali set od 15, 30 ili 50 komada. Cilj kupovine ovakve vrste može biti srednjoročna ili dugoročna investicija od 5 godina i više. Bez mesečne obaveze kupovine, bez skrivenih troškova skladištenja ili uloga za otvaranje štednog računa. Ovakvom kupovinom ostvarujete povoljniju kupovinu i do 8% u odnosu na Zlatni Dućan.

Da li u svim opcijama kupujem fizičko zlato?

Da, u svim opcijama kupujete fizičko zlato finoće 999,9/1000.

Koja je razlika između kupovine zlata putem investicionih fondova, deonica rudnih kompanija i investicionog zlata u obliku zlatnih poluga?

Prilikom indirektne kupovine putem fondova i deonica Vi dajete ovlašćenje firmama da u Vaše ime kupuju ili rudare plemenite metale. Mane ovakvog oblika ugalaganja su naknade za ulaz ili izlaz, naknade depozitnoj banci, trošak rudarenja plemenitim metalima prilikom čega nemate garanciju da će biti pronađena očekivana količina rude. Istovremeno na ovakav vid ulaganja plaćate i porez na dobit. Prilikom kupovine investicionog zlata ste oslobođeni svih vrsta poreza i davanja (PDV i porez na dobit). Osim toga, postajete vlasnik zlatnih poluga sa pravom fizičkom materijanom vrednošću, najfinije čistoće, 24 karata. Bitno je takođe naglasiti da kupujete isključivo zlatne poluge „Good Delivery“ kvaliteta od renomiranih LBMA proizvođača.

Šta je LBMA - Good Delivery?

Pravilnik o odgovornom upravljanju zlatom propisan je od strane LBMA-a (eng. London Bullion Market Association) u obliku „Good Delivery“ standarda i obvezan je za sve sertifikovane proizvođače zlata. LBMA „Good Delivery“ međunarodne proizvođače zlata čini šezdeset i tri istaknuta člana, a zajedno stvaraju 85-90% svetske godišnje proizvodnje zlata. Godišnju kontrolu pridržavanja Pravilnika vrše nezavisni revizori, a rezultati se predaju LBMA-u i javno objavljuju. Pravilnik formalizuje i objavljuje već postojeće dubinsko snimanje (eng. due diligence) proizvođačke i prerađivačke industrije i koristi rizično orjentisan pristup, kojim se isključuje korišćenje zlata iz konfliktnih geografskih područja. Pravilnik je temeljen na OECD-ovom „Due Diligence Giudance“ pravilniku, kao i postojećoj „Good Delivery“ praksi sa ciljem borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

GOOD DELIVERY status poluge
✓ kupcu garantuje određenu čistoću i masu plemenite kovine
✓ finoće zlata: od 995/1000 do 999,9/1000
✓ poluge sa statusom “good delivery” su pod stalnim nadzorom London Bullion Market Association (LBMA)

GOOD DELIVERY između ostalog uslovljava:

✓ kontinuirano ispunjavanje uslova najmanje 3 godine

✓ preradu najmanje 10 tona zlata i 30 tona srebra godišnje

✓ jasnu i transparentnu vlasničku strukturu
✓ dozvolu za rad od strane centralne banke
✓ rad u skladu sa pravilima i uslovima London Bullion Market Association

Da li kupac poseduje LBMA sertifikat?

Ne, kupci ne poseduju LBMA sertifikat već rafinerije kao što su Nadir Metal Rafineri i/ili Heimerle + Meule.
LBMA poluge su poluge veličine od 400 unci, koje imaju masu od 12,5 kg i njima globalno trguju države, banke i veliki ulagači. Potrebno je razjasniti razliku kako bi imali ispravnu informaciju i znali da razlikujete istinu od mita.
Ipak je od posebne važnosti znati da kupujete poluge od proizvođača koji su sertifikovani LBMA obeležjem. Obzirom da su poluge „Good delivery“ u pravilu prihvaćene u celom svetu, njima trguju banke i trgovci plemenitim metalima, imate dodatnu sigurnost prilikom prodaje poluga natrag. Zlatne poluge drugih proizvođača koji ne zadovoljavaju „Good delivery“ standard se na tržištu otkupa mogu vrednovati i 20%- 30% nižom otkupnom cenom.