POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

Premium Gold SRB D.O.O. (dalje u tekstu: Društvo) u svom poslovanju provodi mere zaštite ličnih podataka skladno Opštoj uredbi o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR), zakonskim i regulatornim obavezama.

 

Voditelj obrade: Premium Gold SRB D.O.O., Stjepana Ljubiše 31, 11050 Beograd

Ako je Društvo zajednički voditeljem obrade Vaših ličnih podataka skladno članu 26. Opšte uredbe o zaštiti podataka sa još nekim drugim voditeljem obrade, na temelju zajedničke poslovne saradnje i/ili sa osnova korišćenja neke zajedničke usluge i/ili legitimnog interesa Društva, dodatne informacije u vezi sa zaštitom i obradom Vaših ličnih podataka osim Društva, možete zatražiti i od drugog voditelja obrade navedenog u delu ove Politike pod naslovom Pravila o zajedničkim voditeljima obrade.

Premium Gold SRB D.O.O. je imenovala Službenika za zaštitu ličnih podataka.

Vezano za sva pitanja koja se tiču obrade Vaših ličnih podataka i ostvarivanja prava predviđenih Opštom uredbom o zaštiti podataka, možete se obratiti Službeniku za zaštitu osobnih podataka na sledeće načine:

pisanim putem na adresu: Premium Gold SRB D.O.O., Stjepana Ljubiše 31, 11050 Beograd , za Službenika za zaštitu podataka

e-mailom na adresu: info@pgsr.rs

Mi smo potpuno posvećeni obezbeđivanju kontinuiranog i efikasnog uspostavljanja ove politike, što očekujemo I od naših zaposlenih i poslovnih partnera.

Ova politika određuje očekivano ponašanje Društva, njegovih stalnih, privremenih i povremenih zaposlenika kao i spoljašnjih poslovnih partnera i trećih lica u odnosu na prikupljanje, korišćenje, čuvanje, prenos, otkrivanje ili uništavanje ličnih podataka koji se obrađuju u poslovnim procesima Društva.

Sastavni deo ove Politike čine sledeća pravila:

PRAVILA ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA definišu svrhu i način upotrebe ličnih podataka, kategorije ličnih podataka koje prikupljamo, vremenski period u kojem ih obrađujemo i načine informisanja u vezi obrade vaših podataka;

PRAVILA PRIVATNOSTI NA WEBU definišu načine prikupljanja i čuvanja podataka koje prikupljamo putem web stranice Društva.

PRAVILA O ZAJEDNIČKIM VODITELJIMA OBRADE definišu zajedničke voditelje obrade, njihovo delovanje i kontaktnu tačku za pojedince.

PRAVILA ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA

Ova pravila odnose se na prakse zaštite privatnosti koje Društvo primenjuje pri ugovaranju i pružanju usluga svojim korisnicima. Ova pravila zaštite ličnih podataka definisali smo kako bi se razjasnila svrha i način upotrebe ličnih podataka, kategorije ličnih podataka koje prikupljamo, vremenski period u kojem ih obrađujemo i da Vas upoznamo sa svim načinima informisanja u vezi obrade vaših podataka.

PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

Tokom različitih oblika interakcije sa Društvom (korišćenje Internet stranica kojih je Društvo izdavač, slanje upita/zahteva e-mailom, poštom, učestovanje u nagradnim igrama i takmičenjima, radionicama, seminarima, webinarima, sklapanje ugovora o posredovanju pri kupoprodaji, ugovora o poslovnoj saradnji) prikupljaju se lični podaci koji podrazumevaju, ali nisu ograničeni na sledeće:
• Ime, prezime
• Adresa stanovanja
• PIB
• Broj bankovnog računa
• E-mail adresa
• Broj telefona

Društvo tokom različitih oblika interakcije može prikupljati i podatke koji ne spadaju u grupu ličnih podataka, koji podrazumevaju, ali nisu ograničeni na sledeće:
Podatke o uređaju putem kojeg se spajate na Internet
• Vrstu i verziju Internet pretraživača koji koristite
• Načine korišćenja Internet stranice Društva

 

PRAVNE OSNOVE ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA

Lične podatke obrađujemo i koristimo samo u svrhe za koje su prikupljeni. Obrada ličnih podataka je dopuštena samo i u meri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sledećeg:
• Obrada je nužna radi poštovanja pravnih obaveza Društva – što podrazumeva ali se ne ograničava na obradu podataka radi izdavanja računa, u svrhu rešavanja prigovora na osnovu merodavnih propisa (Zakon o zaštiti potrošača);
• Obrada je nužna za izvršenje ugovora u kojem je korisnik stranka ili kako bi se preduzele radnje na zahtev korisnika pre sklapanja ugovora – na primer pri sklapanju ugovora o posredovanju pri kupoprodaji fizičkog čistog zlata, pri ugovaranju usluga skladištenja ili isporuke zlata skladno sklopljenom ugovoru, pri otkupu investicionog zlata;
• Obrada je nužna za potrebe legitimnih poslovnih interesa Društva ili trećih lica, osim kada su od tih interesa jači interesi ili osnovna prava i sloboda korisnika koji zahtevaju zaštitu ličnih podataka – na primer obrade podataka u marketinške svrhe, kada svoje korisnike obaveštavamo o posebnim ponudama ili pozivamo na događaje za koje očekujemo da bi isti mogli biti zainteresovani;
• Na osnovu informacija u rasponu obrade data je izričita suglasnost korisnika – na primer roditeljskog staranja za objavljivanje podataka dece mlađe od 16 godina.

Korišćenje podataka

Društvo koristi lične podatke za sledeće svrhe:
• Pružanje usluga skladno ugovornim obvezama – Društvo lične podatke može upotrebiti tokom pružanja ugovorenih usluga i za pružanje različitih oblika komunikacije tekom procesa realizacije saradnje
• Marketinške i prodajne aktivnosti – Društvo lične podatke može upotrebiti s ciljem obaveštavanja o novim prednostima, sadržajima, popustima ili sličnim aktivnostima
• Zaštita zaposlenih Društva – Društvo lične podatke pojedinaca može otkriti ako veruje da je neophodno ili prikladno kako bi se zaštitili zdravlje i sigurnost zaposlenih, posetioca, imovine i/ili korisnika
• Zakonske obveze izveštavanja i obrade podataka

 

Načini prikupljanja podataka

Lični podaci se prikupljaju na jedan od sledećih načina:
• Direktno od pojedinca – podaci dostavljeni za potrebe sklapanja ili izvršenja ugovora, kreiranjem korisničkog računa na Internet stranici Društva, dolaskom u prostore Društva, telefonskim razgovorom sa pojedincem, učešćem u nagradnoj igri ili nagradnom takmičenju Društva.
• Indirektno – podaci dostavljeni za potrebe sklapanja ili izvršenja ugovora od poslovnih partnera ili distribucija, koji su javno dostupni na internet stranicama koje ne pripadaju Društvu (npr. objave na društvenim mrežama, otvorenim forumima), podaci dobijenikoriščenjem kolačića, poveznica i sličnih tehnologija

ZAHTEVI ISPITANIKA

Društvo osigurava ostvarivanje prava korisnika u odnosu na:
• Pristup informacijama;
• Prigovor na obradu;
• Ograničenje obrade;
• Prenos podataka;
• Ispravljanje podataka;
• Brisanje podataka.
Korisnik zahteve za ostvarenje prava podnosi pisanim putem. Ako pojedinac podnese zahtev koji se odnosi na bilo koje gore navedeno pravo, Društvo će razmotriti svaki takav zahtev u skladu sa svim primenjivim zakonima i propisima o zaštiti podataka.
Korisnici imaju pravo na informiranje osnovom podnesenog zahteva, a nakon uspešneprovere njihovog identiteta, o sledećem:
• Svrsi obrade ličnih podataka;
• Izvoru ličnih podataka, ako nije dobijen od korisnika;
• Kategoriji ličnih podataka;
• Primaoca ili kategorijama primaoca kojima su ili mogu biti preneseni lični podaci, zajedno sa lokacijom tih primaoca;
• Predviđenom razdoblje skladištenja ličnih podataka ili obrazloženje za određivanje razdoblja skladištenja;
• Upotrebi bilo kakvog automatizovanog odlučivanja, uključujući profilisanje;
Svi zahtevi za pristup ili ispravku ličnih podataka moraju biti upućeni Službeniku za zaštitu ličnih podataka, koji će evidentirati svaki Zahtev po primijemu. Odgovor na svaki Zahtev dostavlja se u roku od 30 dana od prijema pismenog zahteva korisnika.
OBRADA LIČNIH PODATAKA NA OSNOVU SAGLASNOSTI KORISNIKA
U određenim slučajevima Društvo može tražiti saglasnost korisnika ili njihovih nositelja roditeljske odgovornosti za obradu ličnih podataka u određene svrhe.
Kada se obrada ličnih podataka korisnika zasniva na saglasnosti, korisnik / nosioc roditeljske odgovornosti u svakom trenutku može povući datu saglasnost ali to neće uticati na zakonitost obrade koja se zasniva na saglasnosti pre nego li je ona povučena.
ZADRŽAVANJE PODATAKA
Društvo neće zadržati lične podatke duže nego što je to neophodno u odnosu na svrhe za koje su izvorno prikupljeni.
Društvo će vaše lične podatke zadržati dok god su oni potrebni za pružanje proizvoda ili usluga; dok god je potrebno skladno ovim Pravilima ili vremenu prikupljanja; dok god je potrebno zbog naših zakonskih obaveza, rešavanja sporova i provođenja naših ugovora; ili do one mere koju dopušta zakon.
Kad razdoblje zadržavanja istekne, Društvo će lične podatke izbrisati na način koji osigurava da se oni ne mogu rekonstruisati niti pročitati.
ZAŠTITA PODATAKA
Društvo provodi fizičke, tehničke i organizacione mere koje garantuju sigurnost ličnih podataka (npr. prevenciju gubitka ili oštećenja, neovlašćeneizmene, pristupa ili obrade i drugih pretnji kojima mogu biti izloženi lični podaci uzrokovani ljudskim delovanjem ili fizičkim/prirodnim okruženjem).
Sigurnosne mere koje se provode imaju za cilj:
• Sprečitineovlašćene osobe da dobiju pristup sastavu obrade podataka u kojima se obrađuju lični podaci;
• Sprečiti osobe koje imaju pravo koristiti sastav obrade podataka od pristupa ličnim podacima koji su izvan njihovih potreba i ovlašćenja;
• Osigurati da se lični podaci tokom elektronskog prenosa ili tokom prenosa ne mogu čitati, kopirati, menjati ili ukloniti bez odobrenja;
• Osigurati dostupnost zapisa sastava u svrhu utvrđivanja od koga su uneseni, menjani ili uklonjeni lični podaci iz sastava obrade podataka;
• Osigurati da u slučaju kada obradu obavlja izvršitelj obrade, podaci se mogu obrađivati samo u skladu s uputstvima voditelja obrade;
• Osigurati da su lični podaci zaštićeni od neželjenog uništavanja ili gubitka;
• Osigurati da lični podaci prikupljeni za različite svrhe mogu biti obrađeni odvojeno;
• Osigurati da se lični podaci ne drže duže nego što je potrebno.

ZAHTEVI OD STRANE PRAVOSUDNIH TELA
U određenim okolnostima, dopušteno je da se lični podaci dele bez znanja ili saglasnosti korisnika. I to kada je otkrivanje ličnih podataka potrebno u bilo kojoj od sledećih svrha:
• Sprečavanje ili otkrivanje zločina.
• Hapšenje ili procesuiranje prestupnika.
• Procena ili naplata poreza ili naknade.
• Po nalogu suda ili bilo kojeg zakona.
RUKOVANJE PRITUŽBAMA
U slučaju pritužbi vezanih uz pridržavanje ovih i drugih pravila vezanih za zaštitu ličnih podataka, molimo da nam se javite na e-mail adresu info@pgsr.rs. U slučaju pritužbe, istražićemocelu situaciju koja se odnosi na upotrebu i otkrivanje ličnih podataka skladno ovim pravilima koje ćemo pokušati rešiti u najkraćem mogućem roku.
ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA DECE
Iako je Društvo orjentisano na informiranje celokupne javnosti, itekako smo svesni da deca zaslužuju posebnu zaštitu u svakom pogledu, pa tako i u pogledu zaštite ličnih podataka, budući oni mogu biti manje svesni rizika i mogućih posledica otkrivanja svojih podataka.
Skladno Zakonu o impletacijiOpštih uredbi o zaštiti podataka, Društvo po pitanju zaštite ličnih podataka, decom smatra sve osobe mlađe od 16 godina i ne traži niti prikuplja lične podatke dece ili o njima bez saglasnosti nositelja roditeljske odgovornosti.
Stoga će Društvo uložiti sve razumne napore, kako bi podatke koje dobije od dece obrađivati samo uz saglasnost nosioca roditeljske odgovornosti.
Ako Društvo sazna da su mu poslati lični podaci dece, ali bez valjane saglasnosti nosioca roditeljske odgovornosti, Društvo će u razumnoj meri nastojati učiniti sledeće:
• izbrisati te lične podatke iz svojih datoteka što je pre moguće; i
• osigurati, u slučaju da brisanje nije moguće, da se ti lični podaci dalje ne koriste za bilo koju svrhu;
• kao što ih neće davati u svakom slučaju nijednom trećem licu.
Ako roditelj ili staratelj ima pitanja vezana uz našu obradu ličnih podataka njihovog deteta, neka nam se slobodno obrati koristeći pojedinosti u sledećemodeljku.
GDE ĆE SE OBRAĐIVATI VAŠI LIČNI PODACI
Vaše podatke obrađujemo u okviru Evropskog ekonomskog pojasa. U slučaju eventualne potrebe prenosa ličnih podataka van tog područja, takav prenos će se odvijati samo ako je Evropska komisija potvrdila da treća zemlja ispunjava određen nivo zaštite podataka ili ako postoje odgovarajuće mere zaštite u skladu sa primenjivim pravom (npr. obavezujuća korporativna pravila, standardne ugovorne klauzule).
PRAVO NA PRIJAVU NADZORNOG TELA
U svakom trenutku možete podneti prigovor na obradu Vaših ličnih podataka ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili srpske ili evropske propise o zaštiti podataka nadzornom telu.
PRAVILA PRIVATNOSTI NA WEBU
Društvo priznaje i ceni Vaše pravo na poverljivost podataka i obavezuje se očuvati sigurnost podataka koje putem Internet stranice Društva prikupi.
Vaši lični podaci se prikupljaju i koriste samo na osnovu podataka koje ste dobrovoljno dali Društvu, bilo registracijom (prilikom registracije koristiće se lični podaci kao što su: ime i prezime, adresa, grad, e-mail, godina rođenja) ili korišćenjem Internet stranice.
Prikupljeni lični podaci se čuvaju u elektronskom obliku i primenjuju se sve odgovarajuće tehničke i organizacione mere kako bi se sprečila povreda ličnih podataka. Zaprimljene e-mailove s Vašim ličnim podacima Društvo će koristit samo u svrhu ispunjavanja Vaših zahteva.
KOLAČIĆI
Kolačići (engl. cookies) omogućuju prikupljanje statističkih podataka o ponašanju korisnika na Internet stranicama (npr. na kojim delovima Internet stranice se korisnici zadržavaju najduže, a gde najkraće), koji se Internet pretraživač (npr. Internet Explorer, Opera, Safari, Google Chrome, Firefox) koristi i slično.
Kolačić je mali paket podataka koji se šalje sa servera na računar korisnika, a služi kao anonimni identifikator. Svrha kolačića je poboljšanje korisničkog iskustva prilikom upotrebe Internet stranice. Kolačići na Internet stranicama Društva su anonimi i ne koriste se sa ciljem pristupa korisničkim podacima ili kako bi se pratile aktivnosti korisnika nakon napuštanja.
Internet stranice Društva prati statističku posećenost svojih stranica isključivo radi dobijanja nužnih informacija o privlačnosti i uspešnosti svojih stranica.
Vlasnici pretraživačkih trgovačkih društava obavještavaju Vas o načinu upravljanja kolačićima. Više pročitajte na povezanim linkovima.
• Google Chrome
• Internet Explorer
• Mozilla Firefox
• Safari (Desktop)
• Safari (Mobile)
• Android Browser
• Opera
• Opera Mobile
Za preostale pretraživače, molimo Vas konsultovati se s pripadajućom dokumentacijom koju Vam pruža dotično trgovačko društvo u čijem je vlasništvu pretraživački sastav.
DIGITALNI MARKETING, NEWSLETTER
Društvo šalje promotivne materijale putem digitalnih komunikacionih kanala pojedincima s kojima je u određenom trenutku ostvarilo nekakav oblik saradnje (posredovanje pri kupoprodaji, spoljni poslovni partneri, učesnici u nagradnim igrama i nagradnim takmičenjima) i koji su nam dali kontakt podatke za takav oblik komunikacije. Korisnici usluga Društva imaju u svakom trenutku pravo onemogućiti uslugu primanja promotivnih materijala, a Društvo će omogućiti alate kako bi se pravo za brisanje iz baze podataka za slanje obaveštenja sprovelo. Pravna osnova za obradu podataka u ove svrhe je legitiman interes Društva.
Kontakt informacije, kao što su ime i e-mail adresa, su neophodne u slučaju kada želite koristiti usluge primanja promotivnih materijala od strane Društva. Promotivni materijali podrazumevaju informacije o uslugama, posebnim ponudama i novostima (engl. newsletter).
Korisnik će biti obavešten u trenutku prvog kontakta ili u bilo kojoj fazi vršenja usluge o korišćenju njegovih podataka u svrhe digitalnog marketinga.
Mogućnost opšteg isključivanja nije dostupna za neke oblike nemarketinške komunikacije, na primer za komunikaciju koja se odnosi na preuzimanje proizvoda, prodajne transakcije, dobitak u nagradnoj igri u kojoj ste učestovali, izjave o pridržavanju zakonskih obaveza i (kad je to dopušteno zakonom).
Za isporuke Newslettera Društvo može koristiti tehničke usluge spoljnih poslovnih partnera. U navedenom slučaju istima dajemo na obradu isključivo adresu elektronske pošte koju ste prijavili za dobijanje Newslettera. Takođe osiguravamo da odabrani poslovni partner istu koristi samo i jedino za isporuke naših Newslettera, u vremenskom periodu dok ste na njega prijavljeni i da ga u druge svrhe ne sme koristiti. Osim u navedenom slučaju i pod navedenim uslovima, Društvo neće vaše kontakt podatke, koje ste dali za prijavu na Newsletter, deliti sa trećim licima.
SIGURNOST
Društvo preduzima sve mere sigurnosti kako bi se zaštitili podaci korisnika, tokom unosa i prenosa, obrade i skladištenja podataka. Pristup podacima je ograničen i imaju ga samo oni zaposleni kojima su isti potrebni radi obavljanja poslovnih aktivnosti.
Lični podaci koji su Društvu ustupljeni prilikom registracije čuvaće se za vreme postojanja Internet stranice odnosno za vreme trajanja registracije korisnika. Svi podaci koji su Društvu ustupljeni prilikom registracije na Internet stranici, biće uništeni najkasnije prilikom gašenja iste.
Korisnici u bilo kojem trenutku imaju pravo zatražiti obavešćenje o tome koji se njihovi lični podaci obrađuju od strane Društva, odnosno da se isti izmene ili obrišu, slanjem zahteva Službeniku za zaštitu ličnih podataka.
AŽURIRANJE POLITIKE PRIVATNOSTI
Politike privatnosti redovno preispitujemo i proveravamo odražavaju li način na koji Društvo obrađuje lične podatke. Aktualna verzija je uvek dostupna na našoj stranici www.pgsr.rs, a ako dođe do važnijih promena koje utiču na Vaša prava i slobode, o tome ćemo Vas direktno obavestiti.

PRAVILA O ZAJEDNIČKIM VODITELJIMA OBRADE
Podaci o zajedničkim voditeljima obrade s kojima Premium Gold SRB D.O.O. dogovorno i zajednički određuje svrhe i načine obrade podataka:
1. Firme za otkup i prodaju investicionog zlata
2. Rafinerije za plemenite metale
3. Firme ili banka za skladištenje zlata
4. Advokati
5. Revizor
6. Knjigovođe i računovođe
7. IT firme
Društvo zadržava pravo prenosa ličnih podataka u svojoj poslovnoj grupi, kao i trećim licama, poštujući načelo odgovarajuće nivoe pravne zaštite za prava i slobode korisnika.
Prenos ličnih podataka se provodi ako je zadovoljen barem jedan od sledećihuslova:
• Prenos je neophodan za izvršavanje ugovornih obaveza/usluga;
• Prenos je neophodan za sprovođenje predugovornih mera koje se uzimaju kao odgovor na zahtev korisnika;
• Prenos je neophodan za zaključivanje ili izvršenje ugovora sklopljenog sa trećem licem u interesu korisnika;
• Prenos je zakonski obavezan na osnovu važnih javnih interesa;
• Prenos je neophodan za osnivanje, vršenje ili obranu pravnih zahteva;
• Prenos je neophodan kako bi se zaštitili vitalni interesi korisnika;
• Prenos je neophodan radi povezanosti poslovnih procesa u svojoj poslovnoj grupi.
S ciljem efikasnog obavljanja poslovanja, potrebno je prenositi lične podatke iz jednog od gore nabrojanih društava u drugo. U tim slučajevima, Premium Gold SRB D.O.O. je odgovorno za zaštitu ličnih podataka koji se prenose.
Datum: August 2023
Premium Gold SRB D.O.O.