Na pristup i korišćenje internet stranice primjenjuju se ovi Uslovi korišćenja internet stranice (dalje u tekstu: Uslovi korišćenja) i svi važeći zakoni kao i drugi pravni propisi. Pristupom ovoj stranici smatra se da ste ove Uslove korištenja pročitali, razumeli i da ih prihvatate u celini. Ukoliko ove uslove ne prihvatate, ne koristite stranicu. Društvo PREMIUM GOLD SRB pridržava pravo revidirati Uslove korišćenja u bilo kom trenutku kao i ukinuti pristup ovoj stranici bez prethodnog obaveštenje. Vaša je obaveza da Uslove korišćenja povremeno ponovno pročitate kako bi ste se upoznali sa eventualnim promenama. Korišćenje stranice nakon promene Uslova korišćenja podrazumeva se da ste sa promenama upoznati da ih razumete i u celini  prihvatate. Ne preuzimammo odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim licima zbog promena.

Svi materijali (tekstovi, fotografije, slike, crteži, audio i video materijali i dr.), zaštićeni znakovi proizvoda i usluga (pečati), logo tipovi i drugi sadržaji objavljeni na internet stranici zaštićeni su autorskim pravom i drugim pravima intelektualnog vlasništva. Korištenje i ispisivanje tih sadržaja dopušteno je isključivo u svrhu informiranja i lične, nekomercijalne svrhe korisnika. Korisnicima nije dopušteno reproduciranje, kopiranje, distribuiranje, prenamena, prenošenje, objavljivanje ili revidiranje sadržaja ovih stranica bez pisanog dopuštenja društva PREMIUM GOLD SRB. Bez našeg pismenog dopuštenja nije dozvoljeno upućivanje na ovu stranicu sa stranice trećih osoba.

Ukoliko drugačije nije navedeno, sva prava vezana sadržaja objavljenih na ovoj stranici pripadaju društvu PREMIUM GOLD SRB ili njegovim povezanim društvima, odnosno njihovim odgovarajućim registrovanim nosiocima. Korišćenjem ili pristupom ovoj stranici ne stičete, direktno ili prećutno, nikakvu licencu ili pravo korišćenja pečata, patenta, dizajna, autorskog prava ili drugog prava koje pripada društvu i/ili trećem licu. Korisnici i registrovani korisnici nose vlastitu odgovornost za poštovanje autorskih i drugih prava intelektualnog vlasništva u pogledu tih sadržaja.

PREMIUM GOLD SRB ne izjavljuje ni ne garantuje, direktno ili prećutno, da je sadržaj internet stranice i/ili povezanih stranica potpun ili ažuriran; da će internet stranica i/ili povezane stranice uvek biti dostupne i raspoložive i da neće sadržavati greške, viruse, crve i druge računarske programe koji bi mogli prouzrokovati štetu korisnicima, registrovanim korisnicima ili trećim licima. Svaki korisnik i registrovani korisnik direktno prihvata korištenje ove internet stranice na ličnu odgovornost. Vi, a ne društvo PREMIUM GOLD SRB, snosite sve eventualne troškove vezane uz održavanje ili popravak kompjuterske opreme. Bilo kakva garancija dodeljena na ovim stranicama odnosi se isključivo na proizvode ili usluge koje pruža društvo PREMIUM GOLD SRB.

Materijali koji su poslani ili dostupni putem internet stranice nisu i neće se smatrati poslovnom tajnom, tajnim ili poverljivim. Pružanjem materijala putem internet stranice ovlašćujete PREMIUM GOLD SRB i/ili njegova povezana društva da ga neograničeno koriste u bilo koje svrhe, uključujući umnožavanje, prenos, objavljivanje, emitovanje ili upotrebu na bilo koji drugi način, bez obaveze plaćanja bilo kakve naknade.

PREMIUM GOLD SRB nije obavezan odgovoriti na interaktivne sadržaje.

Zabranjeno je objavljivanje, slanje i razmena sadržaja kojima se vređaju važeći pravni propisi Republike Srbije, posebno lažnih odnosno neistinitih, obmanjujućih, uvredljivih, klevetničkih, vulgarnih, pretećih, uznemirujućih, rasističkih ili šovinističkih sadržaja, sadržaja koji vređaju prava intelektualnog vlasništva trećih lica, sadržaja kojima se neovlašteno otkrivaju lični podaci ili se vređa pravo na ličnost trećih lica ili drugih korisnika kao i drugih neprimerenih sadržaja i sadržaja kojima se može prouzokovati šteta društvu PREMIUM GOLD SRB, drugim korisnicima ili trećim licima, što uključuje, između ostalog, sadržaje kojima se potiče na ponašanje koje predstavlja kazneno delo, koje za sobom povlači građansku odgovornost i slično.

PREMIUM GOLD SRB nije u mogućnosti pregledati materijale i interaktivne sadržaje koji su poslani na ovu stranicu. Usprkos tome, PREMIUM GOLD SRB pridržava pravo, prema svojoj diskrecijskoj oceni, ukloniti materijale i interaktivne sadržaje koje smatra neprihvatljivim iz bilo kojeg razloga.

PREMIUM GOLD SRB ima nameru koristiti nazive, logotipe, znakove, pečate i druge zaštićene sadržaje koji se pojavljuju na ovoj internet stranici isključivo na područjima za koja je ovlašten na osnovi registracije ili prijave pečata, na osnovu licence ili na neki drugi način. Kako bi se izbegla svaka sumnja, društvo PREMIUM GOLD SRB ovime izjavljuje kako nema nameru koristiti nazive, logotipe, znakove, žigove i druge zaštićene sadržaje na područjima za koja nije ovlašten i neće isporučivati niti nuditi proizvode i/ili usluge označene takvim zaštićenim sadržajima na takvim područjima. Korišćenje takvih zaštićenih sadržaja na ovoj internet stranici suprotno odredbama ovih Uslova ili njihova zloupotreba je strogo zabranjena.

Na ovu internet stranicu i Uslove korišćenja primenjuje se pravo Republike Srbije. Pristupom i korišćenjem ove internet stranice saglasni ste da su u slučaju spora nadležni srpski sudovi.

Sva prava zadržana.

PREMIUM GOLD SRB d.o.o.

Stjepana Ljubiše 31

11050 Beograd

MB: 21383716

PIB: 110761470

Telefon: +381 11 454 9933

E-mail: info@pgsr.rs

Broj poslovnog računa – UniCredit banka: 170-30038477001-25