KOLAČIĆI

Kolačići omogućavaju prikupljanje statističkih podataka o ponašanju korisnika na Internet stranicama (npr. na kojim delovima internet stranice korisnici ostaju najduže, a gde najkraće), koji Internet pretraživač (npr. Internet Ekplorer, Opera, Safari, Google Chrome), Firefok) upotrebe i slično.

Kolačić je mali paket podataka koji se šalje sa servera na računar korisnika i služi kao anonimni identifikator. Svrha kolačića je da poboljšaju korisničko iskustvo prilikom korišćenja veb stranice. Kolačići na veb stranici Kompanije su anonimni i ne koriste se za pristup korisničkim podacima ili za praćenje aktivnosti korisnika nakon odlaska.

Internet stranica Kompanije prati statističku posećenost svojim stranicama isključivo u cilju dobijanja potrebnih informacija o atraktivnosti i uspešnosti svojih stranica.

Vlasnici kompanija za pretragu vas obaveštavaju o tome kako da upravljate kolačićima. Pročitajte više na povezanim vezama.

Google Chrome
internet pretraživač
Mozilla Firefok
Safari (Desktop)
Safari (mobilni)
Android pretraživač
Opera
Opera Mobile

Za preostale pretraživače, konsultujte relevantnu dokumentaciju koju obezbeđuje odgovarajuća kompanija koja je vlasnik sistema za pretragu.

DIGITALNI MARKETING, BILTEN

Kompanija šalje promotivni materijal putem digitalnih kanala komunikacije pojedincima sa kojima su u određenom trenutku ostvarili neki oblik saradnje (posrednici u kupoprodaji, spoljni poslovni partneri, učesnici nagradnih igara i konkursa) i koji su nam dali kontakt informacije za takav oblik komunikacije. Korisnici usluga Kompanije imaju pravo da u bilo kom trenutku onemoguće uslugu prijema promotivnih materijala, a Kompanija će obezbediti alate za ostvarivanje prava na brisanje iz baze podataka za slanje obaveštenja. Pravni osnov za obradu podataka u ove svrhe je legitimni interes Kompanije.

Kontakt podaci, kao što su ime i adresa e-pošte, neophodni su u slučaju da želite da koristite usluge dobijanja promotivnih materijala od Kompanije. Promotivni materijali uključuju informacije o uslugama i posebnim ponudama i vestima (bilten).

Korisnik će biti obavešten u trenutku prvog kontakta ili u bilo kojoj fazi usluge o korišćenju njegovih podataka u svrhe digitalnog marketinga.

Opšta opcija isključivanja nije dostupna za neke oblike nemarketinške komunikacije, kao što su komunikacije u vezi sa preuzimanjima proizvoda, prodajnim transakcijama, osvajanjem nagradne igre u kojoj ste učestvovali, izjavama o usklađenosti sa zakonskim obavezama i (gde je to dozvoljeno zakonom) .

Kompanija može koristiti tehničke usluge eksternih poslovnih partnera za dostavu Biltena. U gore pomenutom slučaju, dajemo im samo adresu e-pošte koju ste registrovali za primanje biltena na obradu. Takođe obezbeđujemo da izabrani poslovni partner koristi samo i samo za isporuku naših biltena, tokom perioda dok ste na njega registrovani, i ne sme da ga koristi u druge svrhe. Osim u navedenom slučaju i pod navedenim uslovima, Kompanija neće deliti vaše kontakt podatke, koje ste dali da biste se prijavili za bilten, sa trećim licima.

u navedenom slučaju i pod navedenim uslovima, Kompanija neće deliti vaše kontakt podatke, koje ste dali da biste se prijavili za bilten, sa trećim licima.