Dukat Franjo Josip (veliki)

Prodajna cena: 127.517,00 rsd
Otkupna cena: 109.477,00 rsd
Proizvođač

Finoća

Težina

NOMINALNA VREDNOST

4 dukata

Dostupno kao narudžbina na zahtev

U skladu sa Zakonom o PDV-u Republike Srbije, po članu 36b ne obračunava se i ne plaća PDV na promet i uvoz investicionog zlata u obliku poluga ili pločica.
„Tko ima zlato, uvek ima novac“.

POVEZANI PROIZVODI