Zlatne poluge 2,5g NADIR

Prodajna cena: 23.510,00 rsd
Otkupna cena: 21.286,00 rsd
Proizvođač

Sertifikat

Finoća

Težina

U skladu sa Zakonom o PDV-u Republike Srbije, po članu 36b ne obračunava se i ne plaća PDV na promet i uvoz investicionog zlata u obliku poluga ili pločica.
„Ko ima zlato, uvek ima novac“.

POVEZANI PROIZVODI