Zlatne poluge 250g – H+M

Prodajna cena: 1.822.503,00 rsd
Otkupna cena: 1.746.321,00 rsd
Proizvođač

Sertifikat

Finoća

Težina

U skladu sa Zakonom o PDV-u Republike Srbije, po članu 36b ne obračunava se i ne plaća PDV na promet i uvoz investicionog zlata u obliku poluga ili pločica.
„Ko ima zlato, uvek ima novac“.

POVEZANI PROIZVODI