Zlatne poluge 500g Nadir

Prodajna cena: 3.513.040,00 rsd
Otkupna cena: 3.402.286,00 rsd
Proizvođač

Sertifikat

Finoća

Težina

U skladu sa Zakonom o PDV-u Republike Srbije, po članu 36b ne obračunava se i ne plaća PDV na promet i uvoz investicionog zlata u obliku poluga ili pločica.
„Ko ima zlato, uvek ima novac“.

POVEZANI PROIZVODI