Zlatne poluge 500g – H+M

Prodajna cena: 4.201.635,00 rsd
Otkupna cena: 4.045.932,00 rsd
Proizvođač

Sertifikat

Finoća

Težina

Dostupno kao narudžbina na zahtev

U skladu sa Zakonom o PDV-u Republike Srbije, po članu 36b ne obračunava se i ne plaća PDV na promet i uvoz investicionog zlata u obliku poluga ili pločica.
„Ko ima zlato, uvek ima novac“.

POVEZANI PROIZVODI