Zlatne poluge 1000g Nadir

Prodajna cena: 7.318.080,00 rsd
Otkupna cena: 6.988.743,00 rsd
Proizvođač

Sertifikat

Finoća

Težina

U skladu sa Zakonom o PDV-u Republike Srbije, po članu 36b ne obračunava se i ne plaća PDV na promet i uvoz investicionog zlata u obliku poluga ili pločica.
„Ko ima zlato, uvek ima novac“.

POVEZANI PROIZVODI