Zlatne poluge 1 unca Nadir

Prodajna cena: 261.728,00 rsd
Otkupna cena: 256.343,00 rsd
Proizvođač

Sertifikat

Finoća

Težina

Nema na zalihama

U skladu sa Zakonom o PDV-u Republike Srbije, po članu 36b ne obračunava se i ne plaća PDV na promet i uvoz investicionog zlata u obliku poluga ili pločica.
„Ko ima zlato, uvek ima novac“.

POVEZANI PROIZVODI